محصولات :‌ سامانه ارتباط درون سازمانی

محصولات شرکت - Cvas
سامانه پلاک خوان خودرو
سامانه خبرگزاری
سامانه برگزاری مناقصه
خلاصه سازی متون فارسی
سامانه ارتباط سازمانی
مانیتورینگ مقادیر عددی
سرویس هوشمند خبری
سامانه شبکه اجتماعی
سامانه پردازش ابری
نرم افزار قیمت دهی
پرینتر سه بعدی